...

Polityka
prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 

 1. Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza polityka prywatności i cookies (dalej jako: „Polityka”) dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.stalowyszok.pl (dalej jako: „Serwis”).
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest: Mikołaj Nowak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mikołaj Nowak, NIP: 7282852774, REGON: 389085704, adres: Kalino 76A 95-030 Rzgów.
 3. Z Administratorem można kontaktować się elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt w sprawach dotyczących serwisu. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, należy kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@stalowyszok.pl.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Marcin Tomczak. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@stalowyszok.pl.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera (po wyrażeniu zgody na dołączenie do newslettera) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • Realizacji zamówionych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku świadczenia usług w zakresie przygotowywania treningów personalnych i diet oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zawieranych umów, w tym umów sprzedaży produktów dostępnych w Serwisie.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 7. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 

 1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o danych osobowych

 

 1. Dane osobowe są przekazywanie przez Administratora innym podmiotom jedynie w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, w jakim jest to potrzebne do realizacji umowy lub w zakresie jaki wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Mogą to być w szczególności: operatorzy płatności online (operatorzy płatności – easycart, obsługiwane przez Easytools sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tPay, obsługiwanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A., PayU, obsługiwanego przez PayU S.A.), banki, dostawcy narzędzi marketingowych itp. 
 2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. 
 3. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz, po wyrażeniu zgody, w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. ustawy o rachunkowości) lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W odniesieniu do danych marketingowych dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 5. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych, oraz
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia bądź dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 7. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług lub zawarcia umowy.

 

 1. Hosting

 

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

 

 1. Informacje w formularzach

 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e- mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

 1. Logi Administratora

 

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

 1. Istotne techniki marketingowe

 

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.

 

 1. Informacje o plikach cookies

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA) itp.

 

 1. Zarządzanie plikami cookies 

 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 3. Urządzenia mobilne: